Projektovanje

Adria Invest posjeduje licenece za projektovanje građevinskih objekata viskogradnje kao i licencirane softvere za projektovanje.

Dugogodišnjim radom i iskustvom, stvorili smo prepoznatljiv brend, koji nas svojim kvalitetom izdvaja od firmi koje se bave sličnim poslovima. Prilikom saradnje sa našim klijentima, posvećujemo najvišu pažnju Vašim očekivanjima, poštovanju zacrtanih rokovima i preciznosti prilikom rada.

U svom dosadašnjem radu ADRIA INVEST je projektovala značajan broj objekata od kojih izdvajamo sledeće:

Projektovanje | Adria Invest

Hotela „Bracera“ 4*  Budva

S+P+7
5.770,00 m2

(1)

Zgrada Bečići

(4)

Stambeno poslovni objekat na k.p. 1519 Budva, I faza

S+P+5+Pk 6.000,00 m2
Stanova                    40
poslovnih prostora      7
garaža                      22

 

(8)

Hotel Kornić

(3)

Žičara Čučuci – Brajići (u saradnji sa Doppelmayr-om) sa pratećim objektima i infrastrukturom

Žičara L = 2.000,00m
Restoran i prateći objekti 2.000,00 m2

(6)

Hotel ''Splendido'' u Prčnju – Kotor.

Sanacija i dogradnja sa spoljašnjim uređenjem.
Kapacitet: 100 ležaja, 3.000,00m2

(4)

Objekat mješovite namjene Đuraševići – Tivat

P+2
366 m2 

(2)

Stambeno-tiristički objekat na k.p. 1356/1 u Rijeci Reževića

S3+S2+S1+P
1700  m2 

(2)

Skladišno-administrativni objekat MEGA PROMET Glavati, Kotor

1800m2

 

(2)

Glavni projekat stambenog objekta na k.p. 512/1, 512/2 KO Petrovac

S+P+4
1950 m2

 

(3)

Stambeno-tiristički objekat na k.p. 1355/1u Rijeci Reževića

S3+S2+S1+P
1800 m2 

(2)

Poslovnica 'Montenegro airlinesa' u Budvi

Enterijer  70 m2 

(1)

Stambeni objekat na k.p. 709/1 - Bečići

S+P+4
1200m2

 

(2)

Stambeni objekat Blizikuće-Sveti Stefan

P+1,600 m2 

(2)

Stambeni objekat na k.p.1397/1 u Rijeci Reževića

S+P+1
600m2
 

 

(1)

Centar dnevnog snabdijevanja  -Podkošljun Budva

Dogradnja poslovnog objekta
2000 m2

 

 

 

(2)

Turistički info-punktovi

Lokacije: Petrovac, Budva, Pržno,
Rafailovići

 

(1)

Stambeni objekat na k.p. 2071 i 2072  Čelobrdo – Sveti Stefan

Vila, S+P+1
500,00 m2

 

(2)

Stambeni objekat na k.p. 1274 u Rijeci Reževića

Vila S+P+2
600,00 m2
 

 

(4)

Hotela 'Astoria' Stari Grad-Budva.

Hotel ( ****)
P + 2, 600m2

 

(1)

'Tržni centar-Centrojadran'-Bar

4200m2
Druga nagrada na konkursu


 

(2)

Hotel palata »Buća« u Starom Gradu-Kotor

Hotel ( ****)
P + 3 800,00m2

(2)

Kapela u Petrovcu

S + P
Sa pripadajućim spoljnim uređenjem.

(4)

Stambeno-poslovni objekat C-15 Topolica –Bar

P+8
4.480,00m2

(4)

Sajamske hale Jadranskog sajma u Budvi

Pet hala 
Ukupno 3.000,00m2

(4)

Kompleks terena za BEACH VOLLEY –Bečići –Budva

Centralni stadion 1620 gledalaca 
4 pomoćna terena
Sportsko selo

(4)

Administrativno-proizvodni pogon u Radanovićima-Kotor

3766m2 placa
400m2 administrativno-skladišni objekat

(4)

Stambeni objekti ''A'' i''B'' Boreti – Budva

28 stanova
1.300,00m2

(2)

Stambeni objekat na k.p. 2079/1 KO Budva

P+7
2000m2

(1)

Stambeni objekat na k.p. 626/28  KO Budva(Rozini II 18 stanova)

P+3+PK
1046m2

(2)

Glavni projekat kompleksa „Vila Karmen“ 


2100 m2

(0)

Izrada Glavnog projekta adaptacije objekta u poslovnom prostoru ul Slobode, Podgorica

S+P+2
816,00 m2

(2)

Glavni projekat stambenog objekta u Perastu

P+2+Pk
515 m2

(0)

Stambeni objekat na k.p. 2242 Budva centar, Gospoština

S+P+6
2.240,00 m2

(2)

Stambeni objekta na k.p. 1986 Budva, Babin Do

S+P+2+Pk
660,00 m2

(3)

Stambeni objekat na k.p. 2230/1 i 2230/2 KO Budva

S2+S1+P+7
4000 m2

(2)

Idejno rješenje Dom starih u Petrovcu

S+P+1+2
990m2

(3)