O nama

Adria Invest je kompanija koja se bavi investiranjem i izgradnjom, nadzorom i projektovanjem stambenih i drugih građevinskih objekata visokogradnje.

Adria Invest je potpuno tržišno orjentisano preduzeće sa puno poštovanja okrenuto prema svojim Investitorima i Klijentima. Kompanija je osnovana avgusta 2001. god. Osnovna djelatnost Adria Investa -a je projektovanje, izgradnja objekata i nadzor na objektima visokogradnje. Takođe, obavljamo poslove tehničkog prijema objekata i revizije projektne dokumentacije. 

Adria Invest je od jula 2006.god. organizovana prema Standardima ISO 9001:2008.

Kompanija Adria Invest svojim dosadašnjim radom dokazala da je spremna da za Vas bude siguran i pouzdan partner.

Stalno zaposleni stručni kadrovi:

 • Dipl. ing. građ - 4
 • Dipl. ing. arh - 4
 • Dipl. ekonomista - 1
 • Ing. građevinarstva - 1
 • Ing. mašinstva - 1
 • Ukupno11
   

Osnovna sredstva

»ADRIA INVEST« raspolaže sa svim neophodnim osnovnim sredstvima za realizaciju projekata visokogradnje od kojih izdvajamo sledeće:

 • Dizalica »POTAIN« 336
 • Dizalica »POTAIN« 222
 • Zidna panelna oplata
 • Silos za beton od 5,0m3
 • Mašina za armaturu
 • Vibraciona ploča
 • Kancelarijski kontejner
 • Fasadna skela
 • Kamion kiper sa kranom