Nadzor

Usluga stručnog Nadzora nad izgradnjom i kompleksnim projektima obuhvata i koordinaciju svih faza radova međusobne usaglašenosti i kontrolu sprovođenja utvrđenih organizaciono-tehnoloških planova izgradnje.

U svom dosadašnjem radu ADRIA INVEST je vršila nadzor nad izgradnjom značajnog broja objekata od kojih izdvajamo sledeće

Nadzor | Adria Invest

Palata Tripković – Dobrota - Kotor

Rezidencijalna palata
1100 m2 

(1)

TQ PLAZA (tržni centar) – Budva 

48.000 m2  u fazi izgradnje  

(5)

Stambeno-poslovni objekat BSP - Budva

9.000 m2

 

(1)

Stambeni objekat KAGAN GROUP Dubovica - Budva

3.000 m2  u fazi izgradnje  

(1)

Stambeno-poslovni objekat – Franeta gradnja Budva

1000 m2 

(1)

 Stambeni objekat Ivanovići-Bečići

1600 m2

(1)

Stara kamena kuća - Reževići

215 m2 u fazi izgradnje


 

(1)

Komunalno- Stambeni objekat na k.p. 626/28 KO Budva

(Rozino II 18 stanova) P+3+PK
1046m2

(2)

Skupstinska sala Opštine Budva

(0)

Bioskop Cadmus Cineplex u Budvi

(1)

Stambeni objekat na KP. 1075/4 Reževići

(0)