Izgradnja

Prilikom izgradnje gradjevinskih  objekata posebnu pažnju obraćamo na sve detalje kako bi što bolje realizovali naše projekte. Obraćamo pažnju na izradu i vođenje precizne projektne dokumentacije u skladu sa važećim zakonima i pravilima struke. I najvažnije uvijek težimo korišćenju isključivo kvalitetnih materijala i opreme kao i stručne radne snage.

U svom dosadašnjem radu ADRIA INVEST je izgradila značajan broj objekata od kojih izdvajamo sledeće

Izgradnja | Adria Invest

Hotel ''Splendido'' u Prčnju – Kotor.

Sanacija i dogradnja sa spoljašnjim uređenjem.
Kapacitet: 100 ležaja, 3.000,00m2

(10)

Hotel Bracera 4* Budva

S+P+7
5.770,00 m2

(1)

Stambeno poslovni objekat na k.p. 1519 Budva

S+P+5+Pk 6.000,00 m2
Stanova                    40
poslovnih prostora      7
garaža                      22

 

(6)

Rijeka Reževića

S3+S2+S1+P
1800 m2

(6)

Hotel Kornić

(3)

Hotel   ''Naftagas''  u Bečićima

Odmaralište hotelskog tipa
Kapacitet: 380 ležaja, 5.000,00m2
djelimična adaptacija
 

(3)

Administrativno-proizvodni pogon u Radanovićima-Kotor

3766m2 placa
400m2 administrativno-skladišni objekat

 

(3)

Stambeni objekat ''A'' – Bečići

Stambeni objekat S+P+3
25 stanova, 1.120,00 m2
 

(2)

Stambeni objekat u nizu Čelobrdo- Sveti Stefan.

Rekonstrukcija i sanacija starog
objekta u kamenu, 600m2 

(3)

Komleks terena zaBEACH-VOLLEY – Bečići-Budva

Montažno-demontažni kompleks
Centralni stadion 1620 gledalaca,
4 pomoćna terena, sportsko
selo-kamp,  infrastruktura. 

(2)

Vila ''BE-RING'' – Sveti Stefan

Vila-hotel ( ****)
Građevinski radovi na adaptaciji  i
dogradnji, P+4,  1500 m2 

(2)

Stambeno-poslovni objekat ''5A'' – Petrovac

P+3     2.000 m2 

(2)

Stambeni  objekat ''B'' i ''C'' - Petrovac

P+3 do P+4 ,     2.000m2 

(3)

Stambeni objekat k.p. 1397/1-Rijeka Reževića

Rekonstrukcija i dogradnja vile
S+P+1, 600,00m2

(3)

Stambeno-poslovni objekatII B4 Rozino – Budva

S+P+4,   2.800,00 m2  

(2)

Gradska kapela – Budva

 

(2)

Zatvoreni gradski bazen – Budva

(3)

Vila na k.p.1274 u Rijeci Reževića

S+P+2
600 m2

 

(5)

Stambeni objekat na k.p. 977 Podkošljun – Budva

P+2
900m2

 

(2)

Stambeno-turistički objekat na k.p. 1356/1 u Rijeci Reževića sa spoljnim uređenjem

U fazi izgradnje
S3+S2+S1+P
1700 m2 

(3)

Skladišno-administrativni objekat MEGA PROMET Glavati-Kotor

U fazi izgradnje
1800m2
 

(2)

Stambeno-turistički objekat na k.p. 1354 u Rijeci Reževića

U fazi izgradnje
S3+S2+S1+P +1
1400 m2

 

(2)

Stambeni objekat na k.p. 2079/1 KO Budva

P+7
2000m2

(1)

Apartmani na UP 14 KO Sveti Stefan, Crvena glavica

(3)

Stambeni objekta na k.p.1986 Budva, Babin Do

S+P+2+Pk
660,00 m2

(3)

Hotel Pierina Budva, Babin Do

1000m2

(2)

Stambeno poslovni objekat na UP 21.13, Budva Centar

2200m2

(3)

Stambeni objekat na k.p. 2230/1 i 2230/2 KO Budva

S2+S1+P+7
4000 m2

(2)