Projektovanje

Projektovanje podrazumijeva da se ideja pretvori u idejno rješenje odnosno gotov projekat. Projektovanje zgrade vrši se u saradnji sa arhitektama i inženjerima (građevinski, elektrotehnički i mašinski).

Dugogodišnjim radom i iskustvom, stvorili smo prepoznatljiv brend, koji nas svojim kvalitetom izdvaja od firmi koje se bave sličnim poslovima. Prilikom saradnje sa našim klijentima, posvećujemo najvišu pažnju Vašim očekivanjima, poštovanju zacrtanih rokovima za izgradnju objekta i preciznosti prilikom rada.

Reference

Izgradnja

Prilikom izgradnje gradjevinskih  objekata posebnu pažnju obraćamo na sve detalje kako bi što bolje realizovali naše projekte. Obraćamo pažnju na izradu i vođenje precizne projektne dokumentacije u skladu sa važećim zakonima i pravilima struke. I najvažnije uvijek težimo korišćenju isključivo kvalitetnih materijala i opreme kao i stručne radne snage.

Reference

Nadzor

Usluga stručnog Nadzora nad izgradnjom i kompleksnim projektima obuhvata i koordinaciju svih faza radova međusobne usaglašenosti i kontrolu sprovođenja utvrđenih organizaciono-tehnoloških planova izgradnje.

Reference

Prodaja

U našoj ponudi nalaze se stanovi i poslovni prostori viskog kvaliteta i raylicitih kvadar, kako bi svaki klijent mogao da izabere u skladu sa svojim potrebama i zahjtevima.

Sa željom da zadovoljimo potrebe modernog čoveka za prostranim i funkcionalnim stanom, nudimo Vam veliki izbor stanova, po veoma pristupačnim cijenama.

Ponuda

Vaše zadovoljstvo je naša nagrada

Prilikom našeg procesa rada težimo korišćenju isključivo kvalitetnih materijala i opreme kao i licenciranih softvera za projektovanje. Dugogodišnjim radom i iskustvom, stvorili smo prepoznatljiv brend, koji nas svojim kvalitetom izdvaja od firmi koje se bave sličnim poslovima.

Prilikom saradnje sa našim klijentima, posvećujemo najvišu pažnju Vašim očekivanjima, poštovanju zacrtanih rokova za izgradnju objekta i preciznosti prilikom rada.